Pierwsze spotkanie
(ok. 60 minut):

 • Wywiad żywieniowy, zdrowotny i społeczny
 • Pomiar na profesjonalny analizatorze masy ciała TANITA DC-360P
 • Analiza wynikówprzedstawionych i przeprowadzonych badań
 • Omówienie dotychczasowych nawyków żywieniowych
 • Wstępne zalecenia dietetyczne, wytycznent zasad odżywiania
 • Ustalenie celów oraz strategia zmian
 • Omówienie dzienniczka żywieniowego

Opcje po wizycie:

 • Kontakt telefoniczny
 • Jadłospis 7-dniowy (100 zł) lub 14-dniowy (140 zł)
Więcej...

Pierwsze spotkanie polega na zebraniu informacji nt aktualnego żywienia oraz stanu zdrowia. Będę chciała się dowiedzieć jakie masz nawyki żywieniowe co lubisz, a czego nie lubisz jeść. Jak wygląda Twój rytm dobowy. Jeśli to możliwe ściągnij dostępny na stronie dzienniczek i wypełnij go przed wizytą. Jeśli posiadasz aktualne wyniki badań laboratoryjnych proszę zabierz je ze sobą. W trakcie rozmowy wspólnie znajdziemy mocne strony w obecnej diecie i nawykach, a wyeliminujemy wszystkie możliwe błędy. Rozpoczniemy edukację żywieniową, która pomoże jeść zdrowo, oczywiście zgodnie z zasadami mądrego odżywiania. Przeprowadzimy szczegółowy pomiar na analizatorze masy ciała TANITA DC-360P technologią BIA. Określimy cele do osiągnięcia, otrzymasz również wstępne zalecenia dietetyczne.

Kolejne spotkania
(ok. 45 minut):

 • Analiza dotychczasowych zmian
 • Omówienie wyników zaleceń żywieniowych
 • Pomiar analizatorem  TANITA
 • Analiza wyników badania
 • Zalecenia dietetyczne
 • Ustalenie dalszych celów

Opcje po wizycie:

 • Kontakt telefoniczny
 • Jadłospis 7-dniowy (100 zł) lub 14-dniowy (140 zł)
Więcej...

Spotkanie drugie oraz kolejne mają podobny charakter. Konsultacje te są ustalane zwykle na ok. 1-3 tygodniach od pierwszego spotkania. Rozmawiamy o postępach w drodze do celu. Jeśli zostało to wcześniej zlecone omawiamy przygotowany jadłospis.

Analizujemy zmiany, sprawdzamy czy są jakieś trudności, a co podoba się szczególnie.  Monitorujemy masę ciała za pomocą analizatora TANITA DC-360P. Pracujemy wspólnie  nad dalszą motywacją do wytrwania w nowym wzorcu żywieniowym.

Analiza składu ciała
(ok. 20 min.)

 • masa tkanki tłuszczowej i mięśniowej
 • wiek metaboliczny
 • PPM
 • wskaźnik budowy ciała Physique Rating
 • idealna masa ciała